درهم نقره بلاش دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره بلاش دوم اشکانی (حدود۱۱۱-۱۴۶میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۷۸.۴
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۹
تاریخ خلق : از ۱۱۱ میلادی (قرن ۲) تا ۱۴۶ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان