درهم نقره پاکر دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره پاکر دوم اشکانی (۷۸- حدود ۱۲۰ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۷۳.۱۱
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۶
تاریخ خلق : از ۷۸ میلادی (قرن ۱) تا ۱۲۰ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان