درهم نقره مهرداد چهارم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره مهرداد چهارم اشکانی (۵۷/۵۸-۵۵ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۴۰.۲
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۸
تاریخ خلق : از ۵۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۵۵ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان