درهم نقره بلاش پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره بلاش پنجم اشکانی (۲۰۷/۲۰۸-۲۲۱/۲۲۲ میلادی) ضرب همدان استاندارد شمارهٔ در کاتالوگ سِلوود: ۸۸.۱۸
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۲۵۱
تاریخ خلق : از ۲۰۷ میلادی (قرن ۳) تا ۲۲۲ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تاج
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان