درهم نقره مهرداد پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره مهرداد پنجم اشکانی (حدود ۱۲۸- ۱۴۷ میلادی) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۲.۲
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۴
تاریخ خلق : از ۱۲۸ میلادی (قرن ۲) تا ۱۴۷ میلادی (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان