چهاردرهمی نقره بلاش پنجم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

چهاردرهمی نقره بلاش پنجم اشکانی (۲۰۷/۲۰۸-۲۲۱/۲۲۲ میلادی) ضرب سلوکیه شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۸۸.۱-۱۷
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۳۷۳
تاریخ خلق : از ۲۰۷ میلادی (قرن ۳) تا ۲۲۱ میلادی (قرن ۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان