درهم نقره فرهاد چهارم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره فرهاد چهارم اشکانی (۳۷/۳۸-۲ پیش از میلاد) ضرب مهرداد کرد شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: این نوع در کاتالوگ سِلوود معرفی نشده است.
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۴۲
تاریخ خلق : از ۳۸ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۲ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان