چهارخالکسی مسی مهرداد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی مهرداد دوم اشکانی (۱۲۱-۹۱ پیش از میلاد) شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۲۶.۲۹
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۵۲
تاریخ خلق : از ۱۲۱ قبل از میلاد (قرن ۲) تا ۹۱ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان