درهم نقره فرهاد چهارم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم نقره فرهاد چهارم اشکانی (۳۷*۳۸-۲ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۵۴.۷
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۶۶
تاریخ خلق : از ۳۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۲ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان