دوخالکسی مسی ارد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

دوخالکسی مسی ارد دوم اشکانی (حدود ۵۷- ۳۸ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۴۵.۴۰
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۶۷
تاریخ خلق : از ۵۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۳۸ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان