خالکس مسی فرهاد چهارم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی فرهاد چهارم اشکانی (۳۷/۳۸-۲ پیش از میلاد) ضرب همدان شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۵۲.۴۷
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۴۹۹
تاریخ خلق : از ۳۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۲ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان