خالکس مسی مهرداد دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

خالکس مسی مهرداد دوم اشکانی(۱۲۱-۹۱ پیش از میلاد)ضرب ری شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: قالب مقایسه با ۲۴.۳۷-۳۹ که دوخالکُسی است.
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۱۲
تاریخ خلق : از ۱۲۱ قبل از میلاد (قرن ۲) تا ۹۱ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان