درهم مسی بلاش دوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

درهم مسی بلاش دوم اشکانی (حدود ۱۱۱-۱۴۶ میلادی) ضرب مرو شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: ۷۸.۱۲
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۱۵
تاریخ خلق : از ۱۱ میلادی (قرن ۲) تا ۱۴۶ میلادی (قرن ۲)
رنگ : مسی با خوردگی های سبز کم رنگ
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی اشکانیان روی بر خط زمان