سکه نقره اولوق منقل بک مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره اولوق منقل بک مغول(۶۱۶ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۵۹۳
تاریخ خلق : از ۶۱۶ قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :