سکه نقره احتمالا الغ منقل مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره احتمالا الغ منقل مغول
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۲۹
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره