سکه نقره محمود اتابکان فارس اتابکان

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمود اتابکان فارس(۶۸۶-۵۴۳ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۳۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان