سکه نقره الوغ منقل (مغول) مغولان

نظر شما:

سکه نقره الوغ منقل (مغول)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۶۵۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :