سکه نقره نادر شاه افشار افشاریه

نظر شما:

سکه نقره نادر شاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۸۹۵
تاریخ خلق : از ۱۱۴۸ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۶۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه, نقره
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان