سکه نقره علی شاه افشار افشاریه

نظر شما:

سکه نقره علی شاه افشار (۱۱۶۱-۱۱۶۰ ه.ق) ضرب احتمالا تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۹۰۴
تاریخ خلق : از ۱۱۶۰ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۶۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان