سکه نقره کریم خان زند زندیه

نظر شما:

سکه نقره کریم خان زند (۱۱۷۴ ه.ق) ضرب دارالعلم شیراز
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۹۱۲
تاریخ خلق : ۱۱۷۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : زندیه
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان