سکه نقره نادر شاه افشار افشاریه

نظر شما:

سکه نقره نادر شاه افشار (۱۱۵۴ ه.ق) ضرب دارالسلطنه اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۹۹۰
تاریخ خلق : ۱۱۵۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه, نقره
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان