سکه نقره نادر شاه افشار افشاریه

نظر شما:

سکه نقره نادر شاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۰۰۰
تاریخ خلق : از ۱۱۴۸ قمری (قرن ۱۲) تا ۱۱۶۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : افشاریه, نقره
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان