سکه نقره شاهرخ گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ گورکانی (۸۵۰-۸۰۷ ه.ق) ضرب هرات
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۱۹۶
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان