سکه نقره امیر تیمور گورکانی و سیورغتمش جغتایی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره امیر تیمور گورکانی و سیورغتمش جغتایی (۸۰۷-۷۷۱ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۱۶
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۸۰۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان