سکه نقره امیر تیمور گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره امیر تیمور گورکانی (۸۰۷-۷۷۱ ه.ق)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۲۱
تاریخ خلق : از ۷۷۱ قمری (قرن ۸) تا ۸۰۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان