سکه طلا منصوربن نوح سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا منصوربن نوح سامانی (۳۵۷ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۳۹
تاریخ خلق : ۳۵۷ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان