سکه طلا نوح بن نصر سامانی سامانیان

نظر شما:

سکه طلا نوح بن نصر سامانی (۳۳۴ ه.ق) احتمالا ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۱
تاریخ خلق : ۳۳۴ قمری (قرن ۴)
رنگ : طلایی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان