سکه نقره یحیی بن احمد سامانیان

نظر شما:

سکه نقره یحیی بن احمد (احتمالا ۲۹۰ ه.ق) ضرب سمرقند
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۶
تاریخ خلق : ۲۹۰ قمری (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سامانیان روی بر خط زمان