سکه نقره احمد آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره احمد آل جلایر (۸۱۳-۷۸۴ ه.ق) ضرب بغداد
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۵۲
تاریخ خلق : از ۷۸۴ قمری (قرن ۸) تا ۸۱۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان