سکه نقره حسین جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره حسین جلایر (۷۸۴-۷۷۶ ه.ق) ضرب همدان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۵۵
تاریخ خلق : از ۷۷۶ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان