سکه نقره دوره فترت (احتمالا اتابکان) اتابکان

نظر شما:

سکه نقره دوره فترت (احتمالا اتابکان) (احتمالا ۷۹۲ ه.ق) ضرب شیخ کبیر
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۶۹
تاریخ خلق : ۷۹۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی اتابکان روی بر خط زمان