سکه نقره جهانشاه قراقویونلو ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

سکه نقره جهانشاه قراقویونلو (۸۶۸ ه.ق) ضرب ابرقو
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۹۲
تاریخ خلق : ۸۶۸ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان