سکه نقره مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره مغول پیش از ایلخانان (حدود آذربایجان و گرجستان)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۹۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره