سکه نقره تراکینا خاتون مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره اولوغ منقل انوش بیک تراکینا خاتون مغول (ناحیه قفقاز و گرجستان)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره