سکه طلا طغرل بک سلجوقی سلجوقیان

نظر شما:

سکه طلا طغرل بک سلجوقی (۴۴۱ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۲۷
تاریخ خلق : ۴۴۱ قمری (قرن ۵)
رنگ : طلایی
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سلجوقیان
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان