سکه طلا طغرل بک سلجوقی سلجوقیان

نظر شما:

سکه طلا طغرل بک سلجوقی (۴۴۵ ه.ق) ضرب نیشابور
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۴۰
تاریخ خلق : ۴۴۵ قمری (قرن ۵)
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سلجوقیان
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان