سکه نقره تراکینا خاتون مغول مغولان

نظر شما:

سکه نقره تراکینا خاتون مغول (اوایل مغول و در ناحیه قفقاز و گرجستان دیده می شود)
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۴۶
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :