سکه نقره علی موید سربداران سربداران

نظر شما:

سکه نقره علی موید سربداران (۷۸۶ ه.ق) ضرب استرآباد
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۳۵۲
تاریخ خلق : ۷۸۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان