سکه ی مس ملوک اهر، احتمالا نصره الدین محمود اتابکان آذربایجان (بنی ایلدِگِز)

نظر شما:

سکه ی مس ملوک اهر، احتمالا نصره الدین محمود، زیر دست اتابکان آذربایجان، اوایل قرن ۷ ه.ق، احتمالا ضرب اهر
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۰۱۴۷
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :