سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس (حسین خان) جلایری آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره جلال الدین حسین بن اویس (حسین خان) جلایری، ضرب تبریز
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۷۸
تاریخ خلق : از تا قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان