سکه ی آلیاژ مس و نقره، مجدالدوله ی بویه ای آل بویه (بوییان)

نظر شما:

سکه ی آلیاژ مس و نقره،آل بویه؛ مجد الدوله
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۹۸
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل بویه (بوییان) روی بر خط زمان