درهم مستعصم عباسی، ضرب مدینه السلام عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم مستعصم عباسی، ضرب مدینه السلام، قرن ۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۰۲
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۷) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان