درهم ولی عهدی امین عباسی، وزارت جعفر برمکی، ضرب مدینه السلام عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم ولی عهدی امین عباسی، وزارت جعفر برمکی، ضرب مدینه السلام، ۱۸۱ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۱۲
تاریخ خلق : ۱۸۱ قمری (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان