درهم امین عباسی، ضرب مدینه السلام عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم امین عباسی، ضرب مدینه السلام، ۱۹۱ ه.ق (هر چند سکه قبل از فوت هارون الرشید ضرب شده اما امین، امیرالمومنین خوانده شده)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۵۱۹
تاریخ خلق : ۱۹۱ قمری (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان