سکه ی مسین غازان محمود، ایلخانان مغول ایلخانان

نظر شما:

سکه ی مسین غازان محمود، ایلخانان مغول، ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۷۹
رنگ : مسی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان