سکه ی نقره آزادخان افغان فترت افشاریه تا زندیه

نظر شما:

سکه ی نقره، آزاد خان،استیلای افاغنه (دوره ی فترت افشاریه تا زندیه) ضرب دارالمومنین کاشان، ۱۱۷۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۵۸
تاریخ خلق : ۱۱۷۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره