سکه ی نقره آزادخان افغان فترت افشاریه تا زندیه

نظر شما:

سکه ی نقره، آزادخان، استیلای افاغنه (فترت افشاریه تا زندیه)، ضرب کاشان، ۱۱۷۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۷۲
تاریخ خلق : ۱۱۷۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه