سکه ی برنجی (؟) اشرف افغان فترت صفویه تا افشاریه

نظر شما:

سکه ی برنجی (یا آلیاژی دیگر) اشرف افغان، استیلای افاغنه (فترت صفوی، افشاریه)، ۱۱۳۷ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۷۴
تاریخ خلق : ۱۱۳۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : برنجی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه