سکه ی برنجین مصطفی کمال پاشا جمهوری ترکیه

نظر شما:

سکه ی برنجین مصطفی کمال پاشا، جمهوری ترکیه، ۱۹۲۶ میلادی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۷۵
تاریخ خلق : ۱۹۲۶ میلادی (قرن ۲۰)
رنگ : زمینه: برنجی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :