سکه ی مس پیشکین ابن محمد از ملوک اهر اتابکان آذربایجان (بنی ایلدِگِز)

نظر شما:

سکه ی مس پیشکین ابن محمد از ملوک اهر، زیر دست اتابکان آذربایجان، اواخر قرن ۶ ه.ق، احتمالا ضرب اهر
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۴۰۴۵
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :